درباره

نرم افزار پارمیدا

با ویژگی های منحصر بفرد و کاربردی نرم افزار پارمیدا آشنا شوید.

نرم ‌افزار برتر ايران – دومين جشنواره دستاوردهاي رايانه اي انتخابي رقابتهاي جهاني

( WSA – World Summit Award )

قابليتهاي نرم افزار پارميدا 1 – شماره ثبت سازمان انفورماتيك كشور : 101280

  • تبديل تاريخ از ميلادي به شمسي در نرم افزار MS Project
  • تبديل تاريخ از ميلادي به شمسي در نرم افزار Excel MS
  • تبديل تاريخ از شمسي به ميلادي در نرم افزار Excel  MS
  • تبديل زمان از ساعت به دقيقه در نرم افزار Excel  MS
  • تبديل زمان از دقيقه به ساعت در نرم افزار Excel  MS
  • تبديل فايلهاي نرم‌افزارMS Project به فايلهاي نرم‌افزار  Primavera
  • تبديل فايلهاي نرم‌افزار Primavera به فايلهاي نرم‌افزار     MS Project

 

اهداف نرم افزار پارميدا 1 :

اكثر مديران پروژه و كاربران برنامه ريزي و كنترل پروژه كه با نرم افزار MS Project کار ميكنند نياز دارند كه تاريخهاي شروع و پايان پروژه مورد نظر را از تاريخ ميلادي به شمسي تبديل نمايند و همچنين كاربراني كه با نرم افزار MS Excel کار ميكنند نياز دارند كه تاريخهاي برنامه مورد نظر را از تاريخ ميلادي به شمسي و يا بالعكس تبديل نمايند، همچنين ممكن است نياز به تبديل زمان ، از ساعت به دقيقه و يا بالعكس را در نرم افزار MS Excel داشته باشند.
همچنين كاربران برنامه ريزي و كنترل پروژه كه با هر دو نرم افزار Primavera و MS Project کار ميكنند گاهی اوقات نياز دارند كه پروژه مورد نظر را از نرم افزار Primavera به نرم افزار MS Project و يا بالعكس انتقال دهند.
بدين منظور توسط نرم افزار پارميدا 1، كه نرم افزاري است تخصصي براي مديران پروژه و كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه كه كار با آن بسيار آسان می باشد كاربران محترم مي توانند نيازهاي خود را براي تبديل تاريخ در نرم افزارMS Project و همچنين تبديل تاريخ و زمان در نرم افزارMS Excel و تبديل فايلهاي نرم افزارPrimavera به فايلهاي نرم افزار MS Project و يا بالعكس برطرف نمايند.

 

قابليتهاي نرم افزار پارميدا 2 – شماره ثبت سازمان انفورماتيك كشور : 102189
• تبديل تاريخ از ميلادي به شمسي در نرم افزار Primavera Project Planner

اهداف نرم افزار پارميدا 2 :
كاربران برنامه ريزي و كنترل پروژه كه با نرم افزار Primavera Project Planner كار ميكنند نياز دارند كه تاريخهاي شروع و پايان پروژه مورد نظر را از تاريخ ميلادي به شمسي تبديل نمايند.
بدين منظور توسط نرم افزار پارميدا 2، كاربران محترم مي تواند نيازهاي خود را براي تبديل تاريخ ميلادي به شمسي در برنامه Target 2 )، Target 1 ، Current) در نرم افزار Primavera Project Plannerبرطرف نمايند.

قابليتهاي نرم افزار پارميدا 3 – شماره ثبت سازمان انفورماتيك كشور : 102190
• تبديل تاريخ از ميلادي به شمسي در نرم افزار Primavera Enterprise –P6

اهداف نرم افزار پارميدا 3 :

كاربران برنامه ريزي و كنترل پروژه كه با نرم افزار Primavera Enterprise كار ميكنند نياز دارند كه تاريخهاي شروع و پايان پروژه مورد نظر را از تاريخ ميلادي به شمسي تبديل نمايند.
بدين منظور توسط نرم افزار پارميدا 3، كاربران محترم مي تواند نيازهاي خود را براي تبديل تاريخ ميلادي به شمسي در برنامه Base Lines 1 , 2 , 3 ) ، Current) در نرم افزار Primavera Enterprise برطرف نمايند.

 

پديد آورندگان: سيد‌‌‌‌‌‌‌علي ‌‌‌‌‌‌حسيني ، نسرين جمالي ، امير باقرپور

طرح اندیشان پارمیدا

آموزش، پیاده سازی و مشاوره مدیریت پروژه

مدیریت پروژه خود را به ما بسپارید